Tjenester

Gressklipping 

Snømåking

Strøing/Salting av mindre sameier etc.

Grøntanlegg 

Snekkerarbeid 

Oppussing 

Gulvlegging

Bortkjøring/Hjemkjøring

"Sjauing"

Flyttehjelp

Maling

Montering

Utleie av egen arbeidskraft

Håndgraving

Lyspæreskift 

Trefelling

Reparasjon av dårlige/nedkjørte gjerder.


Vedlikehold av dårlige veier og mindre parkeringsplasser. 

Før:


Etter: